Voorwaarden echopraktijk Klein en Bijzonder

Echopraktijk Klein en Bijzonder hanteert de onderstaande voorwaarden bij haar werkzaamheden.
Van cliënten wordt verwacht dat ze kennis hebben genomen van en akkoord gaan met onderstaande bepalingen:

  •  Reserveren voor de echo kan via het contactformulier geschieden. De reservering is definitief op de datum van de bevestiging per mail. 
  •  Annulering door de cliënt dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de afspraak.
  •  In geval van een overmachtssituatie (technische storing enz.) zal er zo spoedig mogelijk contact met cliënt gemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

  • Cliënte is door de verloskundige of huisarts geïnformeerd en gecounseld over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prenatale screening
  • Cliënte heeft de website gelezen
  • Cliënte weet dat niet alle bestaande afwijkingen gevonden worden bij dit onderzoek
  • Cliënte is er van op de hoogte dat onder sommige omstandigheden (b.v. door een ongunstige ligging van de baby of een dikkere buikwand van de moeder) niet alles goed in beeld gebracht kan worden.
  • Cliënte geeft toestemming om de bevindingen te gebruiken voor regionale en landelijke evaluatiedoeleinden en kwaliteitscontrole, met in acht neming van de privacy regelgeving.
  • Zonder schriftelijke toestemming van Echopraktijk Klein en Bijzonder is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het beeld- en tekstmateriaal uitdrukkelijk verboden. Echopraktijk Klein en Bijzonder zal zonder toestemming van de cliënt geen informatie of beeldmateriaal ter beschikking stellen aan derden.