de 20 weken echo

Deze echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd en valt onder prenatale screening. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt. Het is een medisch onderzoek naar mogelijk bestaande aangeboren afwijkingen bij jullie kindje. Er wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling en groei van het kindje. Hierbij kunnen lichamelijke afwijkingen worden gezien. Die komen overigens relatief weinig voor. Toch blijft de echo spannend.

Wat wordt bekeken?

Ik bekijk het kindje van top tot teen. Het doel is om te onderzoeken of jullie kindje geen zichtbaar lichamelijke afwijkingen heeft. Bijvoorbeeld een open rug, een waterhoofd, een lipspleet (schisis), hartafwijkingen, afwezigheid of afwijkingen van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, klompvoetje en afwijkingen aan armen of benen.

Ook wordt de groei en de ontwikkeling van het kindje beoordeeld, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta.


Voor wie?

Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho laat verrichten. Dit onderzoek zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. En wordt dan ook gewoon vergoed door de verzekeraar.

Je kunt de 20 wekenecho laten maken vanaf week 18 tot week 21 van je zwangerschap. De voorkeur gaat uit naar week 19 van je zwangerschap.


Leuk of niet

De 20 wekenecho is erg leuk als alles er goed uitziet. Maar het is wel een medisch onderzoek van ongeveer 45 minuten. Als ik een afwijking zie of vermoed, zal ik dat vertellen en je doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek (GUO) in het MCL.

Met de echo is niet alles te zien. Als ik geen afwijkingen zie, is dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn namelijk zichtbaar met de 20 wekenecho. De 20 wekenecho geeft dus geen zekerheid.

Bedenk goed voor de echo of je eventueel je andere kinderen meeneemt naar de echo. Meestal is het nieuws goed, maar mocht dit niet zo zijn, is het soms belangrijk om dit even zelf te verwerken zonder dat ze aanwezig zijn.


Link naar de brochure over de 20 weken echo

Je kunt de brochure(s) via deze pagina downloaden in de talen Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools.