de vroege echo (tussen 6 en 10 weken)

Deze echo wordt ook wel de vitaliteitsecho genoemd. Het is vaak de eerste echo die gemaakt wordt.Ik ga kijken of er een zwangerschap is en of deze zich in de baarmoeder bevindt en of het hartje klopt. Ook kijk ik of het een eenling- of een meerlingzwangerschap is.

de termijn echo (tussen 10 en 12 weken)

Bij de termijnecho wordt de uitgerekende datum vastgesteld. Het kindje wordt dan gemeten van kruin tot billen. Deze datum wordt bij de verdere medische echo's ook gebruikt om te kijken of jullie kindje goed groeit.

de 13 weken echo (tussen 12+3 en 14+3 weken)

Deze echo wordt ook wel 1e trimester SEO genoemd en wordt gemaakt in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gekeken of er bepaalde lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn.  Let op deze is NIET ter vervanging van de NIPT, waar gekeken wordt naar bepaalde chromosomale afwijkingen. De onderzoeken mogen wel naast elkaar worden gedaan. Voor meer informatie over de 13 weken echo kun je terecht bij de verloskundige of gynaecoloog. 


Het onderzoek duurt ongeveer 35 minuten. Mocht ik een afwijking zien of een vermoeden daarop hebben, zal ik jullie doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek (GUO) in het het ziekenhuis (UMCG in Groningen) Met de echo is niet alles te zien. Als ik geen afwijking zie, is dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn namelijk zichtbaar met de 13 weken echo. De 13 weken echo geeft dus geen zekerheid.

de 20 weken echo (tussen de 18e en de 21e week)

Deze echo wordt ook wel 2e trimester SEO genoemd en valt onder prenatale screening. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt. Het is een medisch onderzoek naar mogelijk bestaande aangeboren afwijkingen bij jullie kindje. Er wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling en groei van het kindje. Hierbij kunnen lichamelijke afwijkingen worden gezien. Die komen overigens relatief weinig voor. Toch blijft de echo spannend.

Ik bekijk het kindje van top tot teen. Het doel is om te onderzoeken of jullie kindje geen zichtbaar lichamelijke afwijkingen heeft. Bijvoorbeeld een open rug, een waterhoofd, een lipspleet (schisis), hartafwijkingen, afwezigheid of afwijkingen van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, klompvoetje en afwijkingen aan armen of benen.

Ook wordt de groei en de ontwikkeling van het kindje beoordeeld, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta.


Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Mocht ik een afwijking zien of een vermoeden daarop hebben, zal ik jullie doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek (GUO) in het ziekenhuis. (meestal het MCL) 
Met de echo is niet alles te zien. Als ik geen afwijking zie, is dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn namelijk zichtbaar met de 20 weken echo. De 20 weken echo geeft dus geen zekerheid.

echo bloedverlies                           op indicatie

Krijg je tijdens je zwangerschap bloedverlies, overleg dan als eerste met je verloskundige of gynaecoloog. Zo nodig kunnen we een echo maken op korte termijn. 

de groeiecho (meestal rond de 28 en 32e week)     op indicatie

Deze echo's worden gemaakt op indicatie en aangevraagd door de verloskundige of de gynaecoloog. Door het opmeten van het hoofdje, de buik en het bovenbeen kan gekeken worden of jullie kindje goed groeit. Ook wordt gekeken naar het vruchtwater of dit niet teveel of te weinig is.

placentaligging (in de 32e week)         op indicatie

Deze echo wordt gemaakt omdat waarschijnlijk bij de 20 weken echo is gezien dat de placenta dicht bij de baarmoedermond ligt. Bij deze echo is op te meten hoever de placenta van de baarmoedermond ligt en of dat ver genoeg is. 

de Liggingsecho (rond de 36e week)           op indicatie

Deze echo wordt aan het einde van de zwangerschap gemaakt.Soms kan de verloskundige niet met zekerheid zeggen of het kindje in de juiste positie ligt. 

voor wie?

Je bepaalt zelf of je de 13 en de 20 weken echo laat maken. De andere echo's zijn op indicatie van de verloskundige. Voor de vitaliteitsecho en termijnecho mag je ook zelf een afspraak maken, zodat je daarna kan beslissen naar welke verloskundige jullie willen gaan. 
Alle medische echo's worden vergoed door de zorgverzekeraar of vanuit het onderzoek en hoef je dus niet zelf te betalen. 


Een afspraak voor een van deze echo's kun je hier maken

leuk of niet

Bedenk goed voor de echo of je eventueel je andere kinderen meeneemt naar de echo. Meestal is het nieuws goed, maar mocht dit niet zo zijn, is het soms belangrijk om dit even zelf te verwerken zonder dat ze aanwezig zijn. 

Link naar de brochure over de  13 en de 20 weken echo

Je kunt de brochure(s) via deze pagina downloaden in de talen Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools.